Kontakt

Názov a sídlo spoločnosti :

KTI-PROGRESS spol. s r.o.
Hradná ul. 16
940 56 NOVÉ ZÁMKY


IČO: 31 413 285
IČ DPH: SK2020413351

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre,   odd. Sro, vl.č. 1789  / N
 
Prevádzky:
   
Stredisko jednostranného nitovania
a rýchlej montáže - veľkoobchod

KTI-PROGRESS spol s r.o.
Hradná ul. 16
940 56 NOVÉ ZÁMKY
Tel: 035-6424 116
Fax: 035-6424 790
SKYPE: kti.progress
e-mail: info@nity.sk
   
   

Remeselnícke potreby

KTI-PROGRESS spol s r.o.
Hradná ul. 16
940 56 NOVÉ ZÁMKY

Tel: 035-6412 186
Fax:035-6424 790
SKYPE: kti.drp
e-mail: drp@kti-progress.sk

Dom náradia

KTI-PROGRESS spol s r.o.
POVAŽSKÁ UL.14
940 67 NOVÉ ZÁMKY
Tel/fax: 035-6424 289
Tel/fax: 035-6424 789
SKYPE: kti.domnaradia
e-mail: domnaradia@kti-progress.sk
   

Linky na naše webstránky:
www.kti-progress.sk
www.nity.sk