Krytky na trhacie nity
Krytka na hlavy trhacích nitov
Určenie :
trhacie nity AST a ASL
Materiál:
umelá hmota
Použitie:
Farba :
podľa stupnice RAL

Typ nitu :
Obj. kód
AST 3,9
AST 4,8

ASl 3,9
ASL 4,8
MZK - AST 3,9 - RAL ...
MZK - AST 4,8 - RAL ...

MZK - ASL 3,9 - RAL ...
MZK - ASL 4,8 - RAL ...