Jednostranné nitovanie
" Základné informácie "

História  
Samotný počiatok a vznik nitového spoja je starý vyše 2500 rokov, čo dokazujú aj bronzové archeologické nálezy, kde boli použité plné valcové dielce, rozpechované z dvoch strán . S nitovaným spojom sa stretávame aj na starých stavebných a mostových konštrukciách, ako zaujímavosť uvedieme Eiffelovu vežu v Paríži, kde podľa informácií bolo použitých vyše 1.000.000 kusov plných nitov. Vývoj v tejto oblasti priniesol rôzne varianty nitov a nitovaných spojení (niektoré dnes už aj zabudnuté), napr. v tvare pohára, priechodzie na očká topánok, výbušné, ...
Trhacie nity, t.j. dvojdielne spojovacie prvky sa do Európy dostali z USA. Prvé aplikácie trhacích nitov v automobilovom a leteckom priemysle v USA sa datujú na začiatok 30-tich rokov. V súčasnosti poznáme veľa normalizovaných i atypických prevedení tohoto spojovacieho prvku, ktoré sa dobre uplatňujú v rôznych odvetviach priemyslu.

Základné prevedenia  
Trhacie nity - štandard
Používajú sa pre nitované spojenia materiálov, s prístupom z jednej alebo z obidvoch strán. Bežne sú dodávané v materiálových prevedeniach : hliník, pozinkovaná oceľ, meď, nehrdzavejúca oceľ a zliatiny nehrdz.ocele. Rôzne prevedenia hláv trhacích nitov (polguľatá, veľká, extraveľká, zapustená) uľahčuje užívateľom výber podľa potreby pre danú aplikáciu.
Trhacie nity - vodotesné
Vzhľadom k uzavretej konštrukcii týchto trhacích nitov sa využívajú u nitovaných spojov, kde je požiadavka na vodotesné a vzduchotesné uzavrenie spoja. Bežne sú dodávané v materiálových prevedeniach : hliník, pozinkovaná oceľ, meď a nehrdzavejúca oceľ .
Trhacie nity - rozštiepne
Tieto nity sa vyznačujú vznikom veľkej závernej hlavy, ktorá vzniká pomocou hlavy tŕňa, ktorý rozštiepy driek na štyri časti. Používajú sa hlavne na nitovanie drevených dosiek, plastov, dosiek na báze papiera alebo sklenených vlákien. Bežne sú dodávané v hliníkovom prevedení.
Trhacie nity - viacrozsahové
Aplikácia týchto nitov umožňuje aj v sťažených podmienkach dosiahnuť spoľahlivý spoj. Hlavne sa využívajú pri tzv. vonkajších montážach, kde sa s ťažkosťami zabezpečujú rozmery a osovosť protiľahlých otvorov ako i dosadanie spojovaných komponentov. Ich aplikácia je mimoriadne výhodná a doporučovaná. Bežne sú dodávané v hliníkovom prevedení.
Trhacie nity - pevnostné
Nity s veľkým rozsahom zovretia (hrúbky materiálu) a s mechanickým zaistením tŕňa. Prednosti týchto nitov sú: vysoká pevnosť v na ťah a strih, pri správnom vyhotovení otvoru vodotesnosť a vzduchotesnosť spoja. K utrhnutiu tŕňa dochádza vždy zarovno s povrchom hlavy aj pri rozdielnych hrúbkách materiálu.Bežne sú dodávané v materiálových prevedeniach : hliník, pozinkovaná oceľ a nehrdzavejúca oceľ .

Aplikácia
  Video
Videoukážka utiahnutia
trhacích nitov

V prípade problémov
s prehraním súboru
si stiahnite potrebné kodeky , ktoré sa ihneď nainštalujú po ich spustení.
DivX 3.2, 4.0, 4.12

Certifikáty  

Cerifikáty výrobcu trhacích nitov UNIRIV KFT:balenie  

Veľko- a maloobchodné balenie trhacích a maticových nitov


Veľkoobchodné balenie po 500 a 1000 ks v
zbernom kartóne po 12000 a 16000 ks


Maloobchodné balenie trhacích a maticových nitov
viac info


Odborné články  

Odborný článok na tému :
"Otázky kvality jednostranného nitovania"
Autori: Ing. Peter Ficzere, Ing.Antal Pócza
Uverejnený v časopise Strojárstvo 5-8/2002,