Rýchlomontážne systémy
" Základné informácie "

Info  
Do tejto skupiny sú zaradené komponenty, zabezpečujúce najrozličnejšie úlohy v oblasti rýchlej montáže, spájania rôznych predmetov v rôznych kombináciách s inými. Veľký dôraz sa kladie na maximálne zjednodušenie a časové urýchlenie montážnych operácií tak, aby vysoké požiadavky na dosiahnutie stále vyššej produktivity práce sa nepresúvalo do neúnosného preťaženia montážnych pracovníkov .

Základné prevedenia  
STRIŽNÝ KOLÍK - STANDARD
Tvarový kolík so záverným krúžkom s preddefinovaným miestom na utrhnutie.

Dvojdielny spojovací prvok pre zvlášť vysoké namáhania. Montáž je veľmi jednoduchá, je prevedená lisovaním pomocou špeciálneho náradia. Toto spojenie sa doporučuje pre spojenie dielov s prístupom z oboch strán a kde je požiadavka na veľmi pevné spojenia odolné vibráciám, vysokú pevnosť na strih a ťah, a vysoké predpätie spojovaných materiálov.
Videoukážka

V prípade problémov
s prehraním súboru
si stiahnite potrebné kodeky , ktoré sa ihneď nainštalujú po ich spustení.
DivX 3.2, 4.0, 4.12
STRIŽNÝ KOLÍK - MULTIGRIP
Tvarový kolík so záverným krúžkom s veľkým spájacím rozsahom.
Dvojdielny spojovací prvok pre zvlášť vysoké namáhania. Montáž je veľmi jednoduchá, je prevedená lisovaním pomocou špeciálneho náradia. Toto spojenie sa doporučuje pre spojenie dielov s prístupom z oboch strán a kde je požiadavka na veľmi pevné spojenia odolné vibráciám, vysokú pevnosť na strih a ťah, a vysoké predpätie spojovaných materiálov. U tohoto typu je výhodou veľký spojovací rozsah (hrúbka spojovaných materiálov). Kolík sa po nalisovaní krúžku utrhne vždy na jeho hrane, spoj je tým opticky pekný a zaberie málo miesta.
HUCKTAINER - tvarový čap
Tvarový čap so záverným krúžkom a preddefinovaným miestom na utrhnutie.
Dvojdielny spojovací prvok pre spojenie mäkkých a tvrdých materiálov s rovnakou prítlačnou plochou z obidvoch strán. Najvýraznejšie prednosti tohto spoja sú : jednoduchá montáž, vysoká pevnosť, tesnosť, minimálne nároky na priestor mimo spojované materiály. Tento spojovací prvok nachádza najväčšie uplatnenie v automobilovom priemysle a pri výrobe kontajnerov.
STARLOCK - poistný krúžok
Poistný krúžok STARLOCK slúži ku koncovému zaisteniu a vymedzeniu polohy hladkých hriadeľov. V závislosti na akostiach a vlastnostiach materiálov osiek alebo hriadeľov je dosiahnuté vysoké bezpečnostné zaistenie.
Osadenie poistných krúžkov je veľmi jednoduché a rýchle.
GTO - hadicová spona
Samosvorná drôtová spona GTO umožňuje jednoduché a rýchle spojenie hadice a trubky. Montáž je jednoduchá i v ťažko dostupných miestach.
Spona zaručuje veľmi tesné spojenie po celom obvode.

Odborné články  

Odborný článok na tému :
"Rýchlomontážne systémy"
Autori: Ing. Peter Ficzere CSc., Ludovít Melecski
Uverejnený v časopise Strojárstvo 5/2003,