Montážne pracoviská
a kontrolné systémy
Ako rozšírenie našich služieb v oblasti montáže, automatizácie a kompletizácie Vám ponúkame riešenia pre výrobné prevádzky vo forme návrhu, realizácie a dodávky kompletných montážnych pracovísk, resp. výrobných liniek.

Jedná sa o konštrukčné riešenia z ľahkých pevnostných hliníkových profilov so zabudovanými prívodmi (stlačený vzduch, elektrina,...) a rôznymi doplnkami.

Pre uľahčenie práce s pneumatickým náradím je vítaným doplnkom manipulačné rameno alebo balancér na odľahčenie celého prístroja
Zároveň počas manipulácie s výrobkom visí náradie bezpečne nad pracovným priestorom, t.j. predchádza sa náhodnému spadnutiu nitovacích klieští a tým ich poškodeniu

Jednotlivé riešenia sú prispôsobené konkrétnym požiadavkám daného pracoviska a jeho prostredia.


Ďalšie informácie o montážnych staniciach:

Referenčné ukážky realizovaných pracovísk:Informácie o kontrolnom systéme nitovania